logo

vēsture

Mākslinieku biedrība „Sidegunde”, tika izveidota biedrības “Radošo Senioru Nams” reorganizācijas procesa rezultātā. Biedrība “Radošo Senioru Nams” tika dibināta 2000. gada 17. janvārī kā atklātais sabiedriskais fonds, 2005. gada 16. martā pārreģistrēta par biedrību.

Izpildinstitūcija – valde, Helēna Medne – valdes priekšsēdētāja kopš biedrības dibināšanas.

Biedrības sākotnēji izvirzītie mērķi bija:

Sniegt atbalstu radošo profesiju vecāko paaudžu pārstāvjiem, veicinot viņu līdzdalību aktīvajā kultūras apritē;
Veicināt paaudžu sadarbību Latvijas kultūrā, lai nodrošinātu tās labāko tradīciju pārmantojamību, augstas profesionalitātes uzturēšanu;
Veicināt profesionālās mākslas pieejamību plašākam skatītāju lokam.Biedrības „Radošo Senioru nams” nozīmīgākie pasākumi:

 

Plenēri.

Ikgadējus plenērus biedrība organizēja kopš 2001.gada. Katra plenēra noslēgumā notiek plenērā tapušo mākslas darbu izstāde.

2001.g. - plenērs „Jumurdas ainava”, 26 dalībnieki (ainavisti);

2002.g. - keramiķu plenērs “Kalnziedi”, 12 keramiķi

Kopš 2003. gada katru vasaru tiek organizēts plenērs „Mālpils ainava”, kurā ik gadus piedalās vismaz 20 ainavisti.


Mākslas izstādes

2002.gads:

izstāde “Mākslas meistari pavasarim” (Latvijas Dailes teātrī);

izstāde “Ziemassvētku brīnums – mākslas darbs ikkatram” (Vernisāžā, 2002.gada decembrī – 2003.gada janvārī).

2003.gads:

Mākslas meistaru darbu izstāde (pavasarī Latvijas Dailes teātrī);

izstāde “Mākslas meistari rudenī” (Latvijas Dailes teātrī);

izstāde “Ziemassvētku brīnums – mākslas darbs ikkatram” (2003.gada decembrī – 2004.gada janvārī).

2004.gads:

“Izstāde ārpus muzeja” (pavasarī, Valsts Dailes teātrī);

izstāde “Ieskandinām Ziemassvētkos” (Valsts Dailes teātrī, 2004.gada decembrī – 2005.gada janvārī).

Arī 2005. un 2006.gadā sadarbībā ar Dailes teātri, bija iespējams turpināt ikgadējo Pavasara un Rudens izstāžu tradīciju. Katrā izstādē piedalījās ne mazāk kā

100 mākslinieki.
 
2007.gadā objektīvu apstākļu dēļ biedrības izstāžu politikā tika izdarītas izmaiņas. Sadarbībā ar juridisko firmu „Visa Vērte” biedrībai radās iespēja nelielām personālizstādēm izmantot galerijas „Sidegunde” telpas Lāčplēša ielā 38, kur 2007.gadā notika vairāku mākslinieku (Edītes Pauls-Vīgnere, Nikolajs Karagodins, Ieva Krūmiņa & Āris Segliņš, Daina Dagnija, Baņuta Ancāne, Rute Svile) personālizstādes un grupu izstādes – „Skaistā Itālija” (LMA profesors A.Naumovs un viņa audzēkņi), Ķīpsalas keramiķu darbu izstāde.

2007.gada nogalē biedrība „Radošo Senioru nams” tika reorganizēta, iesaistot tās darbībā līdztekus māksliniekiem – senioriem arī Valsts Mākslas akadēmijas studentus un jaunos māksliniekus.

Reorganizētās biedrības jaunais nosaukums ir Mākslinieku biedrība „Sidegunde”. Šo vārdu biedrībai devis senais Sidegundes pilskalns, kas atrodas Mālpils pagastā. Savukārt ar Mālpils pagastu lielā mērā bija, ir un būs saistīta biedrības līdzšinējā un turpmākā darbība, tai skaitā vasaras plenēri.

Paplašinot biedrības līdzšinējo darbību, par tās galvenajiem uzdevumiem kļūst:

izstāžu darbība; vasaras plenēri; starptautisku projektu realizācija; kultūrizglītības programmas; biedrības darba popularizēšana ar mājas lapas palīdzību (www.sidegunde.com).

 

2008. gada martā tiek organizēta franču mākslinieku (gleznotājs Bernard Pianta (Bernārs Pjanta) un tēlnieks Jean Paul Turmel (Žans Pols Turmels)) izstāde viesnīcas "Hotel de Rome" ātrijā.

Savukārt 2008. gada septembrī Biruta Baumane ar savu personālizstādi viesojās Parīzē galerijā "Vernissage le Vendredi".

 

No 2008. gada jūnija līdz 2009. gada jūnijam Sidegundes izstādes sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centru varēja skatīt centra telpās Brīvības gatvē 224.

 

No 2009. gada maija līdz 2011. gada decembrim Sidegundes izstāžu darbība notika Hotel ISLANDE telpās Ķīpsalā.

 

Sākot ar 2011. gadu notiek aktīva sadarbība ar aktīvās atpūtas centru "Joker klubs" Katrīnas ielā 12.

 

No 2011. gada līdz 2019. gadam, sadarbībā ar Mākslas muzeju Rīgas birža tika organizēts lekciju cikls "Telpa, tērps un tēls".